I samspill med sjøen

Mowi bygger vårt arbeid på en tro på at vi ved å dyrke havet kan produsere sunn, næringsrik og rimelig mat til verdenssamfunnet på en bærekraftig måte. En produksjon med minst mulig fotavtrykk er avgjørende for å nå de langsiktige målene og sikre interessene til fremtidige generasjoner.

Vi følger en integrert bærekraftstrategi i samsvar med FNs bærekraftmål. I denne strategien er det fastsatt langsiktige mål for alle de styrende prinsippene våre.

Mowi møter de globale utfordringene

Omtrent 70 prosent av jorden er dekket av vann, men likevel kommer bare 2 prosent av verdens matproduksjon fra havet.

I en tid hvor fangst av villfisk er under stadig press,  er det viktig at akvakultur  påtar seg en stadig større rolle med å sørge for matsikkerhet for verdens befolkning.

Mowi mener at vi ved å dyrke havet, kan produsere sunn, næringsrik og rimelig mat til verdenssamfunnet på en bærekraftig måte.

Les mer

2.9Kg
1400 litres / Water
5.9Kg
6000 litres / Water
30Kg
15400 litres / Water

Figurene til venstre viser karbonavtrykket til laksen og andre kilder til protein.

Vi støtter ulike initiativer

Engasjert i endring

Mowi ligger i forkant av den teknologiske utviklingen som forandrer praksisen innenfor havbruksnæringen. Likevel kan ikke ett selskap løse alle bærekraftutfordringene alene. Mowi samarbeider med flere aktører for å fremme en åpen dialog, sørge for konstant forbedring av regelverket og sikre en miljø- og samfunnsmessig ansvarlig praksis.

Related news

May 11, 2019

Reduce, Reuse, Recycle: Managing plastic

Reduce, Reuse, Recycle: Managing plastic The increasing prevalence of microplastics in our environment has frequented news stories and headlines throughout 2018. What are microplastics? Microplastics, which by definition are under 5 mm in their longest dimension, are turning up in a wide spectrum of products across the entire food chain. Researchers have detected them in

Mar 17, 2019

Vi møter de globale utfordringene

Historien om akvakultur begynte over to tusen år siden i Kina. Oppdrett av karpe oppfylte et grunnleggende behov; det å sørge for en konsekvent forsyning av fisk som ikke var sesongavhengig eller utsatt for tilfeldighetene og risikoene knyttet til fangst av villfisk. De siste tiårene har vi sett at mange villfiskebestander er fullt beskattet, og

Dec 28, 2018

Marine Harvest ASA: New company name “Mowi ASA” registered

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris neque nulla, molestie eget justo luctus, ultrices rutrum augue. Vivamus tortor tortor, cursus at turpis non, interdum elementum sapien. Pellentesque at odio volutpat elit tincidunt blandit. Ut dapibus nisl non magna efficitur venenatis. Ut id lorem sed nunc ultricies suscipit. Suspendisse ac risus et lorem semper

Se våre policier